Song thủ lô nuôi,soi cau rong bạch kim 88 . soi cầu lô song thủ khung 2 ngày. chính xác 100 phần trăm

69 / 100

Song thủ lô nuôi khung 2 ngày là cách chơi thông minh nhất

của các cao thủ chơi lô tô Miền Bắc hiện nay.

Vì sao lại như thế, bởi vì cách chơi thì khả năng ăn lô trong khoảng thời gian nuôi 2 ngày là rất cao

. Vậy làm sao để nuôi cặp lô 2 ngày hiệu quả nhất

.Việc cho số thì đã có chúng tôi nghiên cứu giúp các bạn,

các bạn chỉ cần theo dõi thời gian nuôi và cặp số để nuôi ở đây là được.

với đội ngụ SOI CAU 88 sẽ dúp ước mơ làm giàu của các bạn.

chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn

Song thủ lô nuôi khung 2 ngày Chính Xác

Cách vào tiền thì anh em vào theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4 …tùy theo sở thích của các bạn,

+ lô nuôi : ……  từ ngày 24/12/2018 đến 25/12/2018 vui lòng nạp thẻ để nhìn thấy số

+lô nuôi : 06-60 từ ngày 23/12/2018 đến 24/12/2018 ( ăn lô 06 ngày 1 )

+lô nuôi : 29-92 từ ngày 22/12/2018 đến 23/12/2018 ( ăn lô 92 ngày 1 )

+lô nuôi : 23-32 từ ngày 20/12/2018 đến 21/12/2018 ( Trượt )

+lô nuôi : 26-62 từ ngày 18/12/2018 đến 19/12/2018 ( ăn lô 26 ngày 2 )

+lô nuôi : 28-82 từ ngày 16/12/2018 đến 17/12/2018 ( ăn lô 28 ngày 2 )

+lô nuôi : 24-42 từ ngày 14/12/2018 đến 15/12/2018 ( ăn lô 24 ngày 1)

+lô nuôi : 45-54 từ ngày 13/12/2018 đến 14/12/2018 ( ăn lô 54×2 ngày 2 )

+ lô nuôi : 01-10 từ ngày 11/12/2018 đến 12/12/2018 ( ăn lô 10 ngày 2 )

+ lô nuôi : 49-94 từ ngày 08/12/2018 đến 09/12/2018 ( ăn lô 49 ngày 2 )

+ lô nuôi : 09-90 từ ngày 06/12/2018 đến 07/12/2018 ( ăn lô 09-90 ngày 2 )

+ lô nuôi : 03-30 từ ngày 05/12/2018 đến 06/12/2018 ( ăn lô 03 ngày 1 )

+ lô nuôi : 05-50 từ ngày 03/12/2018 đến 04/12/2018 ( ăn lô 50 ngày 2 )

+ lô nuôi : 58-85 từ ngày 01/12/2018 đến 02/12/2018 ( ăn lô 58-85×2 ngày 2 )

+ lô nuôi : 04-40 từ ngày 29/11/2018 đến 30/11/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 07-70 từ ngày 28/11/2018 đến 29/11/2018 ( ăn lô 07 ngày 1 )

+ lô nuôi : 26-62 từ ngày 27/11/2018 đến 28/11/2018 ( ăn lô 26 ngày 1 )

+ lô nuôi : 34-43 từ ngày 25/11/2018 đến 26/11/2018 ( ăn lô 34×2 ngày 2 )

+ lô nuôi : 89-98 từ ngày 23/11/2018 đến 24/11/2018 ( ăn lô 89 ngày 2 )

+ lô nuôi : 39-93 từ ngày 22/11/2018 đến 23/11/2018 ( ăn lô 39-93 ngày 1 )

+ lô nuôi : 38-83 từ ngày 20/11/2018 đến 21/11/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 18-81 từ ngày 19/11/2018 đến 20/11/2018 ( ăn lô 18 ngày 1 )

+ lô nuôi : 13-31 từ ngày 14/11/2018 đến 15/11/2018 ( ăn lô 13 ngày 2 .

+ lô nuôi : 08-80 từ ngày 12/11/2018 đến 13/11/2018 ( ăn lô 08-80 ngày 2 .

+ lô nuôi : 27-72 từ ngày 10/11/2018 đến 11/11/2018 ( ăn lô 27×2 ngày 2 .

+ lô nuôi : 12-21 từ ngày 09/11/2018 đến 10/11/2018 ( ăn lô 12 ngày 1 )

+ lô nuôi : 17-71 từ ngày 07/11/2018 đến 08/11/2018 (  trượt )

+ lô nuôi : 07-70 từ ngày 29/10/2018 đến 30/10/2018 ( ăn lô 07 ngày 3 )

+ lô nuôi : 78-87 từ ngày 27/10/2018 đến 28/10/2018 ( ăn lô 78 ngày 2 )

+ lô nuôi : 49-94 từ ngày 26/10/2018 đến 27/10/2018 ( ăn lô 49-94 ngày 1 )

+ lô nuôi : 02-20 từ ngày 25/10/2018 đến 26/10/2018 ( ăn lô 02 ngày 1 )

+ lô nuôi : 37-73 từ ngày 23/10/2018 đến 24/10/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 69-96 từ ngày 21/10/2018 đến 22/10/2018 ( ăn lô 96 ngày 2 )

+ lô nuôi : 04-40 từ ngày 20/10/2018 đến 21/10/2018 ( ăn lô 04 ngày 1 )

+ lô nuôi : 15-51 từ ngày 18/10/2018 đến 19/10/2018 ( ăn lô 15 ngày 2 )

+ lô nuôi : 04-40 từ ngày 16/10/2018 đến 17/10/2018 ( ăn lô 04 ngày 2 )

+ lô nuôi : 37-73 từ ngày 15/10/2018 đến 16/10/2018 ( ăn lô 37×2-73 ngày 1 )

+ lô nuôi : 59-95 từ ngày 14/10/2018 đến 15/10/2018 ( ăn lô 59 ngày 1 )

+ lô nuôi : 59-95 từ ngày 12/10/2018 đến 13/10/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 09-90 từ ngày 10/10/2018 đến 11/10/2018 ( ăn lô 09-90 ngày 2 )

+ lô nuôi : 38-83 từ ngày 08/10/2018 đến 09/10/2018 ( ăn lô 83 ngày 2 )

+ lô nuôi : 23-32 từ ngày 07/10/2018 đến 08/10/2018 ( ăn lô 32 ngày 1 )

+ lô nuôi : 03-30 từ ngày 05/10/2018 đến 06/10/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 69-96 từ ngày 03/09/2018 đến 04/10/2018 ( ăn lô 69 ngày 2 )

+ lô nuôi : 28-82 từ ngày 01/09/2018 đến 02/10/2018 ( ăn lô 82×2 ngày 2 )

+ lô nuôi : 27-72 từ ngày 30/09/2018 đến 01/10/2018 ( ăn lô 72×2 ngày 1 )

+ lô nuôi : 01-10 từ ngày 29/09/2018 đến 30/09/2018 ( ăn lô 10×2 ngày 1 )

+ lô nuôi : 46-64 từ ngày 27/09/2018 đến 28/09/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 39-93 từ ngày 25/09/2018 đến 26/09/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 34-43 từ ngày 23/09/2018 đến 24/09/2018 ( ăn lô 34 ngày 2 )

+ lô nuôi : 18-81 từ ngày 22/09/2018 đến 23/09/2018 ( ăn lô 18 ngày 1 )

+ lô nuôi : 59-95 từ ngày 21/09/2018 đến 22/09/2018 ( ăn lô 59 ngày 1 )

+ lô nuôi : 14-41 từ ngày 19/09/2018 đến 20/09/2018 ( ăn lô 41 ngày 2 )

+ lô nuôi : 68-86 từ ngày 17/09/2018 đến 18/09/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 29-92 từ ngày 16/09/2018 đến 17/09/2018 ( ăn lô 29 ngày 1 )

+ lô nuôi : 38-83 từ ngày 14/09/2018 đến 15/09/2018 ( ăn lô 83 ngày 2 )

+ lô nuôi : 24-42 từ ngày 13/09/2018 đến 14/09/2018 ( ăn lô 24-42 ngày 1 )

+ lô nuôi : 17-71 từ ngày 11/09/2018 đến 12/09/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 19-91 từ ngày 10/09/2018 đến 11/09/2018 ( ăn lô 19 ngày 1 )

+ lô nuôi : 46-64 từ ngày 08/09/2018 đến 09/09/2018 ( ăn lô 46 ngày 2 )

+ lô nuôi : 16-61 từ ngày 06/09/2018 đến 07/09/2018 ( ăn lô 16 ngày 2 )

+ lô nuôi : 89-98 từ ngày 05/09/2018 đến 06/09/2018 ( ăn lô 89 ngày 1 )

+ lô nuôi : 06-60 từ ngày 03/09/2018 đến 04/09/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 05-50 từ ngày 02/09/2018 đến 03/09/2018 ( ăn lô 05 ngày 1 )

+ lô nuôi : 57-75 từ ngày 30/08/2018 đến 01/08/2018 ( ăn lô 57 ngày 2 )

+ lô nuôi : 12-21 từ ngày 28/08/2018 đến 30/08/2018 ( ăn lô 12 ngày 2 )

+ lô nuôi : 09-90 từ ngày 26/08/2018 đến 27/08/2018 ( ăn lô 09×2 ngày 2 )

+ lô nuôi : 59-95 từ ngày 25/08/2018 đến 26/08/2018 ( ăn lô 59 ngày 1 )

+ lô nuôi : 69-96 từ ngày 23/08/2018 đến 24/08/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 01-10 từ ngày 22/08/2018 đến 23/08/2018 ( ăn lô 10 ngày 1 )

+ lô nuôi : 49-94 từ ngày 21/08/2018 đến 22/08/2018 ( ăn lô 49-94 ngày 1 )

+ lô nuôi : 13-31 từ ngày 19/08/2018 đến 20/08/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 79-97 từ ngày 17/08/2018 đến 19/08/2018 ( ăn lô 79 ngày 2 )

+ lô nuôi : 02-20 từ ngày 15/08/2018 đến 16/08/2018 ( ăn lô 20×2 ngày 2 )

+ lô nuôi : 34-43 từ ngày 14/08/2018 đến 15/08/2018 ( ăn lô 43 ngày 1 )

+ lô nuôi : 29-92 từ ngày 13/08/2018 đến 14/08/2018 ( ăn lô 29 ngày 1 )

+ lô nuôi : 89-98 từ ngày 11/08/2018 đến 12/08/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 34-43 từ ngày 10/08/2018 đến 12/08/2018 ( ăn lô 34 ngày 1 )

+ lô nuôi : 38-83 từ ngày 09/08/2018 đến 11/08/2018 ( ăn lô 83 ngày 1 )

+ lô nuôi : 25-52 từ ngày 08/08/2018 đến 09/08/2018 ( ăn lô 25-52 ngày 1 )

+ lô nuôi : 59-95 từ ngày 06/08/2018 đến 07/08/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 34-43 từ ngày 01/08/2018 đến 02/08/2018 ( ăn lô 34×2 ngày 2 )

+ lô nuôi : 06-60 từ ngày 29/07/2018 đến 30/07/2018 ( ăn lô 06×2 ngày 2 )

+ lô nuôi : 57-75 từ ngày 27/07/2018 đến 28/07/2018 ( ăn lô 57×2 ngày 2 )

+ lô nuôi :28-82 từ ngày 25/07/2018 đến 26/07/2018 ( ăn lô 28 ngày 2 )

+ lô nuôi :57-75 từ ngày 24/07/2018 đến 25/07/2018 ( ăn lô 75 ngày 1 )

+ lô nuôi :37-73 từ ngày 22/07/2018 đến 23/07/2018 ( trượt )

+ lô nuôi :58-85 từ ngày 20/07/2018 đến 21/07/2018 ( ăn lô 85×2 ngày 2)

+ lô nuôi :28-82 từ ngày 19/07/2018 đến 20/07/2018 ( ăn lô 28 ngày 1)

+ lô nuôi :18-81 từ ngày 13/07/2018 đến 14/07/2018 ( ăn lô 81 ngày 2)

+ lô nuôi :16-61 từ ngày 11/07/2018 đến 12/07/2018 ( ăn lô 16 ngày 2)

+ lô nuôi :15-51 từ ngày 09/07/2018 đến 10/07/2018 ( ăn lô 15 ngày 2)

+ lô nuôi :39-93 từ ngày 07/07/2018 đến 08/07/2018 ( trượt )

+ lô nuôi :49-94 từ ngày 05/07/2018 đến 06/07/2018 ( ăn lô 49-94 ngày 2 )

+ lô nuôi :17-71 từ ngày 02/07/2018 đến 04/07/2018 ( ăn lô 71 ngày 2 )

+ lô nuôi :02-20 từ ngày 01/07/2018 đến 02/07/2018 ( ăn lô 02 ngày 2 )

+ lô nuôi :39-93 từ ngày 30/06/2018 đến 01/07/2018 ( ăn lô 93 ngày 1 )

+ lô nuôi :29-92 từ ngày 29/06/2018 đến 30/06/2018 ( ăn lô 29 ngày 1 )

+ lô nuôi :67-76 từ ngày 27/06/2018 đến 28/06/2018 ( trượt )

+ lô nuôi :58-85 từ ngày 26/06/2018 đến 27/06/2018 ( ăn lô 85 ngày 1 )

+ lô nuôi :38-83 từ ngày 25/06/2018 đến 26/06/2018 ( ăn lô 83 ngày 1 )

+ lô nuôi :27-72 từ ngày 23/06/2018 đến 24/06/2018 ( ăn lô 27-72 ngày 2 )

+ lô nuôi :38-83 từ ngày 21/06/2018 đến 22/06/2018 ( ăn lô 83 ngày 2 )

+ lô nuôi :17-71 từ ngày 19/06/2018 đến 20/06/2018 ( ăn lô 71 ngày 1 )

+ lô nuôi :01-10 từ ngày 17/06/2018 đến 18/06/2018 ( ăn lô 01×2 ngày 1 )

+ lô nuôi :16-61 từ ngày 16/06/2018 đến 17/06/2018 ( ăn lô 16 ngày 1 )

+ lô nuôi :68-86 từ ngày 14/06/2018 đến 15/06/2018 ( trượt )

+ lô nuôi :29-92 từ ngày 12/06/2018 đến 13/06/2018 ( ăn lô 29-92×2 ngày 2 )

+ lô nuôi :79-97 từ ngày 10/06/2018 đến 11/06/2018 ( ăn lô 79-97 ngày 2 )

+ lô nuôi :26-62 từ ngày 08/06/2018 đến 10/06/2018 ( ăn lô 62 ngày 2 )

+ lô nuôi :49-94 từ ngày 07/06/2018 đến 08/06/2018 ( ăn lô 49 ngày 1 )

+ lô nuôi :02-20 từ ngày 06/06/2018 đến 07/06/2018 ( ăn lô 20 ngày 1 )

+ lô nuôi :69-96 từ ngày 04/06/2018 đến 05/06/2018 ( trượt )

+ lô nuôi :23-32 từ ngày 03/06/2018 đến 04/06/2018 ( ăn lô 23 ngày 1 )

+ lô nuôi :17-71 từ ngày 01/06/2018 đến 03/06/2018 ( ăn lô 71 ngày 2 )

+ lô nuôi :25-52 từ ngày 30/05/2018 đến 31/05/2018 ( ăn lô 25 ngày 2 )

+ lô nuôi :59-95 từ ngày 28/05/2018 đến 29/05/2018 ( ăn lô 59 ngày 2 )

+ lô nuôi :24-42 từ ngày 26/05/2018 đến 27/05/2018 ( trượt )

+ lô nuôi :12-21 từ ngày 24/05/2018 đến 25/05/2018 ( ăn lô 21×2 ngày 2 )

+ lô nuôi :38-83 từ ngày 23/05/2018 đến 24/05/2018 ( ăn lô 83 ngày 1 )

+ lô nuôi :06-60 từ ngày 21/05/2018 đến 22/05/2018 ( ăn lô 60×2 ngày 2 )

+ lô nuôi :15-51 từ ngày 19/05/2018 đến 20/05/2018 ( ăn lô 15 ngày 2 )

+ lô nuôi :69-96 từ ngày 18/05/2018 đến 19/05/2018 ( ăn lô 69 ngày 1 )

+ lô nuôi :23-32 từ ngày 16/05/2018 đến 17/05/2018 ( ăn lô 23 ngày 2 )

+ lô nuôi :37-73 từ ngày 15/05/2018 đến 16/05/2018 ( ăn lô 73 ngày 1 )

+ lô nuôi :47-74 từ ngày 14/05/2018 đến 15/05/2018 ( ăn lô 74 ngày 2 )

Ngày 09/5/2017 đến ngày 13-05-2017 bảo trì

+ lô nuôi :15-51 từ ngày 07/05/2018 đến 08/05/2018 ( trượt )

+ lô nuôi :47-74 từ ngày 05/05/2018 đến 06/05/2018 ( ăn lô 74 ngày 2 )

+ lô nuôi :35-53 từ ngày 04/05/2018 đến 05/05/2018 ( ăn lô 53 ngày 1 )

+ lô nuôi : 78-87 từ ngày 03/05/2018 đến 04/05/2018 ( ăn lô 78 ngày 1 )

+ lô nuôi : 18-81 từ ngày 02/05/2018 đến 03/05/2018 ( ăn lô 81×2 ngày 2 )

+ lô nuôi : 13-31 từ ngày 30/04/2018 đến 01/05/2018 ( ăn lô 31 ngày 2 )

+ lô nuôi : 25-52 từ ngày 29/04/2018 đến 30/04/2018 ( ăn lô 25×2 ngày 1 )

+ lô nuôi : 39-93 từ ngày 27/04/2018 đến 28/04/2018 ( ăn lô 93 ngày 2 )

+ lô nuôi : 12-21 từ ngày 26/04/2018 đến 27/04/2018 ( ăn lô 12×2 ngày 1 )

+ lô nuôi : 34-43 từ ngày 24/04/2018 đến 25/04/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 36-63 từ ngày 23/04/2018 đến 24/04/2018 ( ăn lô 63×2 ngày 1 )

+ lô nuôi : 49-94 từ ngày 22/04/2018 đến 23/04/2018 ( ăn lô 49×2 ngày 1 )

+ lô nuôi : 48-84 từ ngày 20/04/2018 đến 21/04/2018 ( ăn lô 84 ngày 2 )

+ lô nuôi : 78-87 từ ngày 19/04/2018 đến 20/04/2018 ( ăn lô 87 ngày 1 )

+ lô nuôi : 69-96 từ ngày 17/04/2018 đến 18/04/2018 ( ăn lô 96 ngày 2 )

+ lô nuôi : 78-87 từ ngày 16/04/2018 đến 17/04/2018 ( ăn lô 87 ngày 1 )

+ lô nuôi : 45-54 từ ngày 14/04/2018 đến 15/04/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 12-21 từ ngày 12/04/2018 đến 13/04/2018 ( ăn lô 12 ngày 2 )

+ lô nuôi : 59-95 từ ngày 10/04/2018 đến 11/04/2018 ( ăn lô 59 ngày 2 )

+ lô nuôi : 29-92 từ ngày 09/04/2018 đến 10/04/2018 ( ăn lô 29×2 ngày 1 )

+ lô nuôi : 46-64 từ ngày 08/04/2018 đến 09/04/2018 ( ăn lô 46-64 ngày 1 )

+ lô nuôi : 36-63 từ ngày 07/04/2018 đến 08/04/2018 ( ăn lô 63 ngày 1 )

+ lô nuôi : 45-54 từ ngày 06/04/2018 đến 07/04/2018 ( ăn lô 54 ngày 1 )

+ lô nuôi : 56-65 từ ngày 05/04/2018 đến 06/04/2018 ( ăn lô 65 ngày 1 )

+ lô nuôi : 23-32 từ ngày 03/04/2018 đến 04/04/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 01-10 từ ngày 02/04/2018 đến 03/04/2018 ( ăn lô 10×2 ngày 1 )

+ lô nuôi : 29-92 từ ngày 31/03/2018 đến 01/04/2018 ( ăn lô 29 ngày 2 )

+ lô nuôi : 79-97 từ ngày 29/03/2018 đến 30/03/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 34-43 từ ngày 27/03/2018 đến 28/03/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 28-82 từ ngày 26/03/2018 đến 27/03/2018 ( ăn lô 28 ngày 1 )

+ lô nuôi : 57-75 từ ngày 24/03/2018 đến 25/03/2018 ( ăn lô 57 ngày 2 )

+ lô nuôi : 24-42 từ ngày 23/03/2018 đến 24/03/2018 ( ăn lô 42 ngày 1 )

+ lô nuôi : 23-32 từ ngày 22/03/2018 đến 23/03/2018 ( ăn lô 23 ngày 1 )

+ lô nuôi : 45-54 từ ngày 21/03/2018 đến 22/03/2018 ( ăn lô 45 ngày 1 )

+ lô nuôi : 56-65 từ ngày 19/03/2018 đến 20/03/2018 ( ăn lô 65 ngày 2 )

+ lô nuôi : 29-92 từ ngày 17/03/2018 đến 18/03/2018 ( ăn lô 92 ngày 2 )

+ lô nuôi : 67-76 từ ngày 15/03/2018 đến 16/03/2018 ( ăn lô 67 ngày 2 )

+ lô nuôi : 23-32 từ ngày 14/03/2018 đến 15/03/2018 ( ăn lô 23 ngày 1 )

+ lô nuôi : 27-72 từ ngày 13/03/2018 đến 14/03/2018 ( ăn lô 27 ngày 1 )

+ lô nuôi : 57-75 từ ngày 12/03/2018 đến 13/03/2018 ( ăn lô 75 ngày 1 )

+ lô nuôi : 68-86 từ ngày 11/03/2018 đến 12/03/2018 ( ăn lô 86 ngày 1 )

+ lô nuôi : 97-79 từ ngày 09/03/2018 đến 10/03/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 57-75 từ ngày 08/03/2018 đến 09/03/2018 ( ăn lô 57-75×2 ngày 1 )

+ lô nuôi : 27-72 từ ngày 07/03/2018 đến 08/03/2018 ( ăn lô 72 ngày 1 )

+ lô nuôi : 49-94 từ ngày 05/03/2018 đến 06/03/2018 ( ăn lô 94 ngày 2 )

+ lô nuôi : 37-73 từ ngày 04/03/2018 đến 05/03/2018 ( ăn lô 73 ngày 1 )

+ lô nuôi : 25-52 từ ngày 02/03/2018 đến 03/03/2018 ( ăn lô 52×2 ngày 2 )

+ lô nuôi : 38-83 từ ngày 28/02/2018 đến 01/03/2018 ( ăn lô 83 ngày 2 )

+ lô nuôi : 48-84 từ ngày 26/02/2018 đến 27/02/2018 ( ăn lô 84×2 ngày 2 )

+ lô nuôi : 09-90 từ ngày 25/02/2018 đến 26/02/2018 ( ăn lô 90 ngày 1 )

+ lô nuôi : 38-83 từ ngày 23/02/2018 đến 24/02/2018 ( ăn lô 83×2 ngày 2 )

+ lô nuôi : 39-93 từ ngày 12/02/2018 đến 13/02/2018 ( ăn lô 39×2-93 ngày 1 )

+ lô nuôi : 25-52 từ ngày 11/02/2018 đến 12/02/2018 ( ăn lô 25 ngày 1 )

+ lô nuôi : 47-74 từ ngày 09/02/2018 đến 10/02/2018 ( ăn lô 47 ngày 2 )

+ lô nuôi : 67-76 từ ngày 08/02/2018 đến 09/02/2018 ( ăn lô 76 ngày 1 )

+ lô nuôi : 27-72 từ ngày 06/02/2018 đến 07/02/2018 ( ăn lô 72 ngày 2 )

+ lô nuôi : 68-86 từ ngày 05/02/2018 đến 06/02/2018 ( ăn lô 86 ngày 1 )

+ lô nuôi : 45-54 từ ngày 03/02/2018 đến 04/02/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 57-75 từ ngày 02/02/2018 đến 03/02/2018 ( ăn lô 75 ngày 1 )

+ lô nuôi : 89-98 từ ngày 01/02/2018 đến 02/02/2018 ( ăn lô 89 ngày 1 )

+ lô nuôi : 12-21 từ ngày 31/01/2018 đến 01/02/2018 ( ăn lô 21 ngày 1 )

+ lô nuôi : 56-65 từ ngày 30/01/2018 đến 31/01/2018 ( ăn lô 65-56 ngày 1 )

+ lô nuôi : 26-62 từ ngày 28/01/2018 đến 29/01/2018 ( ăn lô 26×2 ngày 2 )

+ lô nuôi : 29-92 từ ngày 27/01/2018 đến 28/01/2018 ( ăn lô 29 ngày 1 )

+ lô nuôi : 28-82 từ ngày 26/01/2018 đến 27/01/2018 ( ăn lô 28 ngày 1 )

+ lô nuôi : 36-63 từ ngày 22/01/2018 đến 23/01/2018 ( ăn lô 36 ngày 2 )

+ lô nuôi : 57-75 từ ngày 22/01/2018 đến 23/01/2018 ( ăn lô 57 ngày 2 )

+ lô nuôi : 79-97 từ ngày 20/01/2018 đến 21/01/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 49-94 từ ngày 17/01/2018 đến 18/01/2018 ( ăn lô 94 ngày 1 )

+ lô nuôi : 37-73 từ ngày 16/01/2018 đến 17/01/2018 ( ăn lô 37 ngày 1 )

+ lô nuôi : 16-61 từ ngày 15/01/2018 đến 16/01/2018 ( ăn lô 61 ngày 1 )

+ lô nuôi : 67-76 từ ngày 13/01/2018 đến 14/01/2018 ( ăn lô 76 ngày 2 )

+ lô nuôi : 36-63 từ ngày 11/01/2018 đến 12/01/2018 ( ăn lô 36 ngày 2 )

+ lô nuôi : 28-82 từ ngày 10/01/2018 đến 11/01/2018 ( ăn lô 82 ngày 1 )

+ lô nuôi : 47-74 từ ngày 08/01/2018 đến 09/01/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 68-86 từ ngày 07/01/2018 đến 08/01/2018 ( ăn lô 68 ngày 1 )

+ lô nuôi : 12-21 từ ngày 05/01/2018 đến 06/01/2018 ( trượt )

+ lô nuôi : 24-42 từ ngày 04/01/2018 đến 05/01/2018 ( ăn lô 24 ngày 1 )

+ lô nuôi : 56-65 từ ngày 02/01/2018 đến 03/01/2018 ( ăn lô 56×2 ngày 2 )

+ lô nuôi : 37-73 từ ngày 01/01/2018 đến 02/01/2018 ( ăn lô 37 ngày 1 )

+ lô nuôi : 01-10 từ ngày 30/12/2017 đến 31/12/2017 ( ăn lô 01 ngày 2 )

+ lô nuôi : 48-84 từ ngày 28/12/2017 đến 29/12/2017 ( ăn lô 48×2 ngày 2 )

+ lô nuôi : 07-70 từ ngày 26/12/2017 đến 27/12/2017 ( ăn lô 07 ngày 2 )

+ lô nuôi : 79-97 từ ngày 24/12/2017 đến 25/12/2017 ( trượt  )

+ lô nuôi : 35-53 từ ngày 23/12/2017 đến 24/12/2017 ( ăn lô 35 ngày 1  )

+ lô nuôi : 36-63 từ ngày 22/12/2017 đến 23/12/2017 ( ăn lô 36×2 ngày 1  )

+ lô nuôi : 09-90 từ ngày 21/12/2017 đến 22/12/2017 ( ăn lô 09 ngày 1  )

+ lô nuôi : 28-82 từ ngày 20/12/2017 đến 21/12/2017 ( ăn lô 82 ngày 1  )

+ lô nuôi : 23-32 từ ngày 18/12/2017 đến 19/12/2017 ( ăn lô 23-32 ngày 2  )

+ lô nuôi : 57-75 từ ngày 16/12/2017 đến 17/12/2017 ( trượt  )

+ lô nuôi : 48-84 từ ngày 15/12/2017 đến 16/12/2017 ( ăn lô 84 ngày 1 )

+ lô nuôi : 23-32 từ ngày 13/12/2017 đến 14/12/2017 ( trượt )

+ lô nuôi : 68-86 từ ngày 12/12/2017 đến 13/12/2017 ( ăn lô 68×2 ngày 1 )

+ lô nuôi : 89-98 từ ngày 10/12/2017 đến 11/12/2017 ( trượt )

+ lô nuôi : 49-94 từ ngày 08/12/2017 đến 09/12/2017 ( trượt )

+ lô nuôi : 89-98 từ ngày 07/11/2017 đến 08/11/2017 ( ăn lô 98-89 ngày 1)

+ lô nuôi : 46-64 từ ngày 06/11/2017 đến 07/11/2017 ( ăn lô 64 ngày 1)

+ lô nuôi : 68-86 từ ngày 04/11/2017 đến 05/11/2017 ( ăn lô 68 ngày 2)

+ lô nuôi : 28-82  từ ngày 01/11/2017 đến 02/11/2017 ( ăn lô 28 ngày 1)

+ lô nuôi : 57-75  từ ngày 01/11/2017 đến 02/11/2017 ( ăn lô 75 ngày 2)

+ lô nuôi : 26-62  từ ngày 29/11/2017 đến 30/11/2017 ( trượt )

+ lô nuôi : 18-81  từ ngày 27/11/2017 đến 28/11/2017 ( trượt )

+ lô nuôi : 28-82  từ ngày 25/11/2017 đến 26/11/2017 ( ăn lô 28 ngày 2 )

+ lô nuôi : 23-32  từ ngày 24/11/2017 đến 25/11/2017 ( ăn lô 23 ngày 1 )

+ lô nuôi : 14-41  từ ngày 22/11/2017 đến 23/11/2017 ( trượt )

+ lô nuôi : 26-62  từ ngày 21/11/2017 đến 22/11/2017 ( ăn lô 62×2 )

+ lô nuôi : 68-86 từ ngày 19/11/2017 đến 20/11/2017 ( ăn lô 86 )

– lô nuôi : 86-87 từ ngày 16/11/2017 đến 17/11/2017 ( thắng lớn 87-86 )

– Lô nuôi : 56-65 từ ngày 14/11/2017 đến 16/11/2017 ( ăn lô 56 ngày 2)

– Lô nuôi : 47-74 từ ngày 13/11/2017 đến 14/11/2017 ( ăn lô 47 ngày 1)

– Lô nuôi : 57-75 từ ngày 11/11/2017 đến 12/11/2017 ( ăn lô 57-75 ngày 2)

– Lô nuôi : 01-10 từ ngày 10/11/2017 đến 11/11/2017 ( ăn lô 10 ngày 1)

– Lô nuôi : 79-97 từ ngày 09/11/2017 đến 10/11/2017 ( ăn lô 79 ngày 1)

– Lô nuôi : 02-20 từ ngày 08/11/2017 đến 09/11/2017 ( ăn lô 20X2 Ngày 1)

– lô nuôi : 01-10 từ ngày 07/11/2017 đến ngày 08//11/2017 (ăn lô 01 ngày 1)

Nuôi lô 68-86 từ ngày 05-11/2017 đến 06/11/2017 (ăn lô 68 ngày 2)

lô nuôi : 18-81 từ ngày 04/11/2017 đến 05/11/2017( ăn lô 81 2nháy ngay 1 )

lô nuôi : 03-30 từ ngày 03/11/2017 đến 04/11/2017 (ăn lô 03 ngày 1)

lô nuôi : 66-69 từ ngày 01/11/2017 đến 02/11/2017 ( trượt )

+ Lô nuôi 71-72 từ ngày 31/10/2017 đến ngày 01/11/2017 ( ăn lô 71 ngày 1)

+ Lô nuôi : 36-38 từ Ngày 30/10/2017 đến 31/10/2017 (ăn lô 36 ngày 1)+ Lô Nuôi : 78-87  ngày 28/10/2017 đến ngày 29/10/2017 ( ăn lô 87 ngày 2)

song thủ lô nuôi miền bắc khung 2 ngày

Các bạn nhớ theo soi cau 247  lô khung 2 ngày đều nhé chúng tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ các

bạn chơi lô nuôi để nhanh vào bờ hơn và nếu thấy hiệu quả các bạn nhớ giới thiệu diễn đàn

cho mọi người nhé. Chúc các bạn may mắn và phát tài

bài viết hay có liên quan : dàn đề 10 số khung 5 ngày

tham khảo thêm : soi cau lo kep nuoi khung 3 ngay