rồng bạch kim 88
soi cau 88,soi cau rong bach kim 88, rong bach kim 88
3.01K

soi cau 24h

Chào mừng bạn đến với chuyên mục soi cầu giải đặc biệt xổ số miền bắc của chúng tôi. Mỗi ngày chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn dàn đặc biệt  20  số đẹp nhất tại đây. Các bạn hãy theo dõi để có được dàn đề miền bắc đẹp nhé.

 

chú ý  : hiện nay có rất nhiều cái nhân và tổ chức đã lợi dụng uy tín của website rongbachkim88.net để bán số, hoặc lấy số của trang web chúng tôi đi bán trên các mạng xã hội nên

Để bảo mật số nên chúng tôi thu phí 300.000 vnđ, các bạn vui lòng nạp thẻ để nhìn thấy số. (có thể nạp cộng dồn thẻ, nạp đủ 300.000 vnđ là được) Thời gian nhận số từ 09h00 – 18h00 mỗi ngày

Soi cau 24h dự đoán dàn đặc biệt 20 quân xổ số Miền Bắc ngày 21 / 01 / 2018 : vui lòng nạp thẻ để nhìn thấy số

– đan đề 20 số ngày 20/01/2018 :

03-30-32-23-34-43-35-53-36-63

37-73-38-83-39-93-56-65-25-52 ăn đề 63

– đan đề 20 số ngày 19/01/2018 :

36-63-16-61-18-81-23-32-28-82

48-84-34-43-24-42-39-93-27-72 trượt

– đan đề 20 số ngày 18/01/2018 :

94-93-97-23-32-36-63-38-83-45

54-24-42-12-34-43-10-01-03-30 ăn đề 01

– đan đề 20 số ngày 17/01/2018 :

25-52-26-62-23-32-02-20-28-82

29-92-35-53-36-63-39-93-38-83 trượt

– đan đề 20 số ngày 16/01/2018 :

01-10-02-20-03-30-08-80-36-63

35-53-25-52-28-82-29-92-16-61 trượt

– đan đề 20 số ngày 15/01/2018 :

36-63-23-32-01-10-13-31-03-30

68-86-78-87-48-84-18-81-38-83 trượt

– đan đề 20 số ngày 14/01/2018 :

01-10-02-20-03-30-04-40-05-50

06-60-07-70-08-80-09-90-29-92 trượt

– đan đề 20 số ngày 13/01/2018 :

38-83-08-80-03-30-23-32-36-63

35-53-89-98-68-86-58-85-78-87 trượt

– đan đề 20 số ngày 12/01/2018 :

36-63-56-65-26-62-35-53-13-31

23-32-39-93-38-83-37-73-89-98 trượt

– đan đề 20 số ngày 11/01/2018 :

79-97-49-94-69-96-29-92-27-72

02-20-39-93-59-95-49-94-09-90 ăn đề 49

– đan đề 20 số ngày 10/01/2018 :

28-82-69-96-36-63-56-65-25-52

29-92-78-87-16-61-03-30-39-93 trượt

– đan đề 20 số ngày 09/01/2018 :

29-92-59-95-69-96-39-93-24-42

25-52-02-20-36-63-35-53-78-87 trượt

– đan đề 20 số ngày 08/01/2018 :

29-92-28-82-27-72-24-42-45-54

21-12-02-20-23-32-26-62-25-52 trượt

– đan đề 20 số ngày 07/01/2018 :

56-65-69-96-35-53-25-52-45-54

58-85-28-82-27-72-36-63-24-42 trượt

– đan đề 20 số ngày 06/01/2018 :

25-52-26-62-56-65-36-63-64-46

45-54-96-69-89-98-79-97-39-93 ăn đề 89

– đan đề 20 số ngày 05/01/2018 :

89-98-69-96-39-93-59-95-29-92

79-97-49-94-14-41-12-21-25-52 trượt

– đan đề 20 số ngày 04/01/2018 :

67-76-45-54-34-43-01-10-87-78

05-50-97-81-45-24-43-34-64-46 trượt

– đan đề 20 số ngày 03/01/2018 :

14-41-45-54-34-43-01-10-17-71

05-50-97-31-45-24-43-34-46-64 ăn đề 17

– đan đề 20 số ngày 02/01/2018 :

14-41-45-54-34-43-01-10-17-71

05-50-97-31-45-24-43-34-64-46 ăn đề 31

– đan đề 20 số ngày 01/02/2018 :

49-94-47-74-14-41-04-40-25-52

26-62-29-92 12-21-79-97-36-63 ăn đề 62

– đan đề 20 số ngày 31/12/2017 :

14-41-54-45-74-47-56-65-02-20

24-42-29-92-17-71-35-53-25-52 trượt

– đan đề 20 số ngày 30/12/2017 :

32-23-34-43-35-53-36-63-39-93

38-83-02-20-03-30-04-40-05-50 trượt

– đan đề 20 số ngày 29/12/2017 :

69-96-79-97-47-74-37-73-45-54

48-84-87-78-27-72-17-71-58-85 ăn đề 73

– đan đề 20 số ngày 28/12/2017 :

58-85-25-52-45-54-57-75-59-95

69-96-39-93-23-32-13-31-38-83 trượt

– đan đề 20 số ngày 27/12/2017 :

67-76-68-86-69-96-45-54-34-43

13-31-39-93-12-21-49-94-16-61 ăn đề 16

– đan đề 20 số ngày 26/12/2017 :

89-98-78-87-48-84-54-45-58-85

56-65-23-32-24-42-14-41-16-61 trượt

– đan đề 20 số ngày 25/12/2017 :

69-96-79-97-36-63-26-62-25-52

45-54-48-84-39-93-38-83-37-73 ăn đề 63

– đan đề 20 số ngày 24/11/2017 :

17-71-07-70-27-72-37-73-47-74

57-75-67-76-48-84-78-87-58-85 ăn đề 86

– đan đề 20 số ngày 23/12/2017 :

17-71-07-70-27-72-37-73-47-74

57-75-67-76-48-84-78-87-58-85 trượt

– đan đề 20 số ngày 22/12/2017 :

69-96-24-42-25-52-39-93-29-92

49-94-59-95-89-98-16-61-36-63 trượt

– đan đề 20 số ngày 21/12/2017 :

25-52-56-65-36-63-58-85-45-54

48-84-49-94-26-62-16-61-15-51 ăn đề 58

– đan đề 20 số ngày 20/12/2017 :

89-98-69-96-39-93-59-95-29-92

79-97-45-54-48-84-26-62-99-00 trượt

– đan đề 20 số ngày 19/12/2017 :

58-85-56-65-25-52-45-54-15-51

59-95-69-96-89-98-78-87-48-84 trượt

– đan đề 20 số ngày 18/12/2017 :

09-90-29-92-26-62-25-52-58-85

46-64-47-74-48-84-49-94-14-41 trượt

– đan đề 20 số ngày 17/12/2017 :

14-41-54-45-74-47-84-48-02-20

24-42-12-21-17-71-48-84-25-52 ăn đề 48

– đan đề 20 số ngày 16/11/2017 :

45-54-34-43-24-42-12-21-67-76

89-98-09-90-23-32-19-91-79-97 trượt

– đan đề 20 số ngày 15/11/2017 :

12-21-14-41-15-51-16-61-17-71

58-85-59-95-56-65-23-32-36-63 trượt

– đan đề 20 số ngày 14/11/2017 :

89-98-59-95-58-85-48-84-47-74

78-87-79-97-76-67-36-63-69-96 ăn đề 87

– đan đề 20 số ngày 13/11/2017 :

25-52-02-20-12-21-23-32-26-62

48-84-45-54-47-74-49-94-46-64 trượt

– đan đề 20 số ngày 12/11/2017 :

28-82-04-40-08-80-18-81-48-84

78-87-02-20-32-23-49-94-45-54 ăn đề 49

– đan đề 20 số ngày 11/11/2017 :

16-61-26-62-36-63-69-96-68-86

67-76-06-60-02-20-78-87-47-74 ăn đề 60

– đan đề 20 số ngày 10/11/2017 :

58-85-56-65-35-53-36-63-02-20

57-75-26-62-35-53-34-43-59-95 trượt

– đan đề 20 số ngày 09/11/2017 :

49-94-59-95-69-96-29-92-39-93

89-98-36-63-35-53-38-83-78-87 ăn đề 92

– đan đề 20 số ngày 08/11/2017 :

17-71-47-74-27-72-57-75-58-85

28-82-89-98-68-86-38-83-21-12 trượt

– đan đề 20 số ngày 07/11/2017 :

25-52-35-53-45-54-05-50-02-20

08-80-26-62-27-72-38-83-37-73 ăn đề 53

– đan đề 20 số ngày 06/11/2017 :

47-74-46-64-45-54-14-41-25-52

68-86-36-63-26-62-27-72-28-82 ăn đề 64

– đan đề 20 số ngày 05/11/2017 :

25-52-26-62-36-63-69-96-68-86

67-76-47-74-27-72-37-73-38-83 trượt

– đan đề 20 số ngày 04/11/2017 :

36-63-35-53-32-23-02-20-01-34

43-39-93-33-38-83-37-73-02-20 ( ăn đề 33 )

– đan đề 20 số ngày 03/11/2017 :

69-96-59-95-86-68-36-63-23-32

02-20-03-30-49-94-79-97-78-87 trượt

– đan đề 20 số ngày 02/11/2017 :

02-20-06-60-03-30-07-70-36-63

89-98-25-52-35-53-27-72-28-82 ( ăn đề 07 )

– đan đề 20 số ngày 01/11/2017 : trượt

– đan đề 20 số ngày 29/11/2017 : trượt

– đan đề 20 số ngày 28/11/2017 : trượt

– đan đề 20 số ngày 24/11/2017 :

86-89-98-79-97-35-15-51-14-41 ( ăn đề 68 )

– đan đề 20 số ngày 23/11/2017 :

27-72-17-71-47-74-59-95-68-86

12-21-26-62-02-03-78-87-97-79 ( ăn đề 62 )

– đan đề 20 số ngày 22/11/2017 : trượt

– đan đề 20 số ngày 19/11/2017 : trượt

– đan đề 20 số ngày 18/11/2017 : trượt

– đan đề 20 số ngày 15/11/2017 :

68-86-56-65-46-64-48-84-89-98

28-82-45-54-47-74-58-85-66-72   ( ăn đề 98 )

– đan đề 20 số ngày 14/11/2017 : Trượt

– đan đề 20 số ngày 13/11/2017 :

12-21-14-41-15-51-16-61-13-31

02-20-05-50-03-30-89-98-18-81   (ăn đề 41)

– đan đề 20 số ngày 12/11/2017 trượt

-Đây là chuyên mục SOI CAU 24h  tự động do phần mềm phân tích và lựa chọn ra những cầu đặc biệt đẹp nhất và tự động ghép cầu, các bạn nếu thấy chuyện mục soi cầu dàn đề 20 số miền bắc có ích thì nhớ nhấn like và share dùm admin nhé..!! cảm ơn các bạn rất nhiều..

Các bạn đang truy cập vào trang web rongbachkim88.net chúc các bạn môn ngày vui vẻ và hạnh phúc, tràn đầy may mắn.nêu các bạn thấy trang web hay và bổ ích thì hãy chia sẻ với bạn bè anh em cùng tham khảo. Mọi ý kiến đóng góp xin được vui về gmail: soicauql2@gmail.com

Chúng tôi sẽ không ngừng phấn đấu để nâng cấp hệ thống soi cầu về mặt con người, cũng như những hệ thống phân tích tự động,để tìm ra những con số thiết thực nhất, có khả năng chiến thắng cao nhất đến tay người chơi lô tô miền bắc SOI CAU RONG BACH KIM

Xin chân thành cảm ơn

Xem thêm =>>  bài viết liên quan và bài viết hữu ích  : lô nuôi soi thủ khung 2 ngày   , kinh nghiem lo de4

Cùng chuyên mục
Soi cầu bạch thủ lô miền bắc 24h chính xác 99% Soi cầu bạch thủ lô miền bắc 24h chính xác 99%
Soi cầu song thủ lô miền bắc chính xác nhất mỗi ngày Soi cầu song thủ lô miền bắc chính xác nhất mỗi ngày
Soi cầu lô xiên 2 – Dự đoán KQXS lô xiên 2 miền bắc chính xác Soi cầu lô xiên 2 – Dự đoán KQXS lô xiên 2 miền bắc chính xác
Soi cầu lô xiên 3 – dự đoán KQXS lô xiên 3 miền bắc đẹp nhất Soi cầu lô xiên 3 – dự đoán KQXS lô xiên 3 miền bắc đẹp nhất
dự đoán cầu giải đặc biệt 34 quân chính xác dự đoán cầu giải đặc biệt 34 quân chính xác
& SOI CAU MIEN BAC
Bản quyền thuộc về RONGBACHKIM88.NET